Aquest contingut està relacionat amb les següents etiquetes:

Duplicado_El dret d'usdefruit al Codi Civil de Catalunya

 • Servei Universitari per al Desenvolupament
  Responsable
 • Departament de Dret
  Directora
 • Grup Recerca Dret Patrimonial
  Colaborador investigación en CCI
 • Grup Recerca Dret Patrimonial
  Colaborador investigación en CCI
17 de maig de 2012

COMPARTIR

Carpi Martín, R. (2012, May). Duplicado_El dret d'usdefruit al Codi Civil de Catalunya. In Màster en Dret Civil Català CAmpus ICAB 2011-2012. Symposium conducted at the meeting of Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), Barcelona.
+