This content is related to the following tags:

Duplicado_El dret d'usdefruit al Codi Civil de Catalunya

  • University Development Service
    Responsable
  • Department of Law
    Director
  • Colaborador investigación en CCI
  • Colaborador investigación en CCI
May 17, 2012

SHARE

Carpi Martín, R. (2012, May). Duplicado_El dret d'usdefruit al Codi Civil de Catalunya. In Màster en Dret Civil Català CAmpus ICAB 2011-2012. Symposium conducted at the meeting of Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), Barcelona.
+